Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych

7 marca 2011 r.  w Przemyskiej Bibliotece Publicznej rozpoczął działalność Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych. Moderatorem Klubu jest Katarzyna Bednarz-Soja. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w bibliotece głównej przy ul. Grodzkiej 8.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w DKK mogą zgłaszać się do Czytelni Głównej, tel. 16 678 35 82.
Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne, a organizatorzy zapewniają ciekawą lekturę i miłą atmosferę oraz spotkania autorskie, dotychczas gośćmi klubu byli pisarze: Anna Onichimowska, Anna Nasiłowska, Anna Janko, Mariusz Urbanek, Wojciech Jagielski, Magdalena Zimny-Louis, Angelika Kuźniak, Anną Bikont, Katarzyną Stoparczyk.

Dyskusyjne Kluby Książki adresowane są do wszystkich, którzy nie tylko lubią czytać, lecz także rozmawiać o książkach. Klubowiczem może zostać każdy czytelnik biblioteki, niezależnie od wieku, zainteresowań oraz tego, jak wiele i jak szybko czyta. Projekt oparty jest bowiem na założeniu, że przyjemność z dyskutowania o literaturze można czerpać  zawsze, nie tylko będąc literaturoznawcą czy krytykiem literackim.

Dyskusyjne Kluby Książki są elementem wieloletniego ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa i wsparcia sektora książki „Tu Czytamy!”, objętego patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest wykreowanie mody na czytanie, poprzez akcentowanie przyjemności płynących z lektury oraz promowanie aktywnego udziału w życiu literackim, np. poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi, interesujące dyskusje, twórcze wykorzystanie wiedzy płynącej z książek i literatury. Jego realizacja możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadania i zasady działania DKK

  • Dyskusyjny Klub Książki działa przy bibliotece.
  • Podstawowym zadaniem Klubu jest promowanie współczesnej literatury i kultury polskiej wśród lokalnej społeczności.
  • Członkiem DKK może zostać każdy, kto zdeklaruje się uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach.
  • Uczestnik zobowiązuje się do czytania, dyskutowania i zwrotu w terminie dostarczonych przez DKK lektur.
  • Lektury są udostępniane uczestnikom Klubu nieodpłatnie do domu.
  • Spotkania Klubu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
  • Spotkania prowadzone są przez animatora (bibliotekarza).
  • W Klubie panują zasady demokratycznego wyboru, wszelkie sporne kwestie rozstrzygane są na zasadzie głosowania, w momencie równej liczby głosów decydujący jest głos animatora.
  • Ukoronowaniem działalności Klubu jest spotkanie z autorem wybranym przez DKK, którego książki były czytane.
  • Spotkanie autorskie ma charakter otwarty, jednakże członkowie Klubu mają pierwszeństwo w uczestnictwie.

Na skróty