Zbiory

Podstawową część zbiorów Przemyskiej Biblioteki Publicznej stanowią książki. Księgozbiór zgromadzony w bibliotece głównej liczy 156 822 woluminy, zaś w filiach bibliotecznych – 110 465 woluminów. Stan na koniec 2023 roku to 267 287 woluminów, w tym:

  • literatura piękna dla dorosłych – 112 329 wol.
  • literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 48 493 wol.
  • literatura z różnych dziedzin wiedzy – 106 465 wol.

W księgozbiorze dominują książki wydane po 1945 roku, ale w swoich zbiorach biblioteka posiada również wiele pozycji XIX-wiecznych i przedwojennych, pochodzących głównie z zakupów antykwarycznych.

Znaczną część zbiorów stanowią czasopisma. Najstarsze z nich pochodzą z XIX wieku, np. wileńskie „Athenaeum” czy „Biblioteka Warszawska”. Łącznie Przemyska Biblioteka Publiczna posiada ponad 500 tytułów czasopism bieżących i archiwalnych. Liczba czasopism oprawnych na koniec 2023 roku wyniosła 10 102 egzemplarze.

Oprócz książek i czasopism placówka gromadzi zbiory specjalne. Wśród nich znajdują się m.in. listy rodziny Krasickich i cenna kolekcja pocztówek z dawnego Przemyśla. Ponadto obejmują one gry planszowe, audiobooki, filmy i płyty muzyczne. Na koniec 2023 roku zbiory specjalne liczyły 4412 jednostek.

 

Na skróty