Zbiory

Podstawową część zbiorów Przemyskiej Biblioteki Publicznej stanowią książki. Księgozbiór zgromadzony w bibliotece głównej liczy 164 532 woluminy, zaś w filiach bibliotecznych – 108 977 woluminów. Stan na koniec 2022 roku to 273 509 woluminów, w tym:

  • literatura piękna dla dorosłych – 110 555 wol.
  • literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 46 901 wol.
  • literatura z różnych dziedzin wiedzy – 106 048 wol.
  • zbiory specjalne – 4114 jednostek.

W księgozbiorze dominują książki wydane po 1945 roku, ale w swoich zbiorach biblioteka posiada również wiele pozycji XIX-wiecznych i przedwojennych, pochodzących głównie z zakupów antykwarycznych.

Znaczną część zbiorów stanowią czasopisma. Najstarsze z nich pochodzą z XIX wieku, np. wileńskie „Athenaeum” czy „Biblioteka Warszawska”. Łącznie Przemyska Biblioteka Publiczna posiada ponad 500 tytułów czasopism bieżących i archiwalnych.

Oprócz książek i czasopism placówka gromadzi również zbiory specjalne. Wśród nich znajdują się m.in. listy rodziny Krasickich i cenna kolekcja pocztówek z dawnego Przemyśla.

Na skróty