Wyniki zabawy literackiej „Przetwór literacki”

7 października 2023 r. podsumowano zabawę czytelniczą „Przetwór literacki", która trwała od 17 lipca do 31 sierpnia br. Aby wziąć w niej udział, należało we wskazanym czasie odwiedzić Dział dla Dzieci i Młodzieży PBP i wylosować fragment utworu literackiego, a następnie na karcie zgłoszenia wpisać autora i tytuł książki, z której ten cytat pochodzi.

W zabawie udział wzięło 10 czytelników, a prawidłowe tytuły i autorów wskazali: Barbara Fedak-Nowak, Zuzanna Nowak, Martyna Sękowska, Maja Winiarska i Filip Kunert.

Serdecznie gratulujemy.

 

Na skróty