Podsumowanie II Konkursu na Recenzję Literacką „Fascynująca wakacyjna książka”

7 października 2023 r., w ostatnim dniu V Festiwalu Książki „Między pokoleniami”, w Czytelni Głównej PBP odbyło się spotkanie podsumowujące II edycję Konkursu na Recenzję Literacką „Fascynująca wakacyjna książka”, zorganizowaną przez Przemyską Bibliotekę Publiczną im. Ignacego Krasickiego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Przemyślu. W imieniu dyrektora PBP gości przywitała Katarzyna Bednarz-Soja, kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego oraz Działu dla Dzieci i Młodzieży.

Katarzyna Bednarz-Soja

Konkurs, trwający od 26 lipca do 22 września br., adresowany był do dzieci od 10 roku życia, młodzieży i dorosłych mieszkańców Przemyśla i powiatu przemyskiego, a jego celem było rekomendowanie wartościowej literatury, kształtowanie umiejętności omawiania i oceny dzieła literackiego, propagowanie czytelnictwa oraz aktywizowanie społeczności lokalnej.

Na konkurs wpłynęło dziewięć recenzji, które oceniły polonistki: dr Agnieszka Gocal z II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu oraz dr Monika Maziarz z Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego.

Jurorki: dr Agnieszka Gocal i dr Monika Maziarz ogłaszają wyniki konkursu

 

Po lekturze tekstów jurorki postanowiły przyznać Grand Prix, trzy nagrody oraz pięć wyróżnień.

 

  • W kategorii: dzieci nagrodę otrzymała Marcela Paluszek za recenzję książki Kelsey Hartwell „11 papierowych serc”.

Uzasadnienie

Autorka recenzji umiejętnie przedstawiła treść książki, ale pamiętała, by nie zdradzać jej zakończenia, dzięki czemu zaintrygowała przyszłego czytelnika „11 papierowych serc”. Z tekstu przebija fascynacja zarówno całą lekturą, jak i możliwością stopniowego odkrywania kolejnych wątków fabuły, która – jak stwierdziła recenzentka – jest ciekawa i wciągająca.

 

  • W kategorii: młodzież nagrodę zdobyła Julia Kowal za recenzję książki Shelby Mahurin „Gołąb i wąż”.

Uzasadnienie

Autorka recenzji trafnie oddała charakter książki i przekonująco wyartykułowała jej mocne strony. Nie brak w tekście również informacji dotyczących warsztatu pisarskiego Shelby Mahurin, w tym uwag krytycznych, ale zawsze dobrze uargumentowanych. Ponadto recenzentka potrafiła odczytać powieść na szerszym tle literackim i zarazem wydobyć zarówno to, co łączy ją z utworami o podobnej tematyce, jak i różnice pomiędzy nimi.

 

  • W kategorii: dorośli nagrodę otrzymała Izabela Durma za recenzję książki Yoko Ogawy „Ukochane równanie profesora”.

Uzasadnienie

Autorka recenzji znakomicie ukazała poruszającą historię starszego profesora, tajemniczej gosposi oraz jej syna o przydomku „Pierwiastek”. Wywodzący się z różnych światów bohaterowie, jak zauważyła recenzentka, próbują nawiązać ze sobą relację, co wydaje się trudniejsze niż ułożenie równania matematycznego. Autorka uwypukliła elementy warsztatu pisarskiego Ogawy, zauważyła, że narracja pierwszoosobowa pozwala głębiej wejść w świat głównej postaci, a tym samym skrócić dystans między bohaterką a czytelnikiem.

 

  • Grand Prix konkursu przyznano Bernardynie Banaś za recenzję tomiku poetyckiego Jadwigi Gamskiej-Łempickiej „Słowa dla ludzi”.

Uzasadnienie

Autorka recenzji wykazała się niezwykłą wrażliwością poetycką oraz profesjonalizmem w zakresie krytyki literackiej. Celnie wyeksponowała dominantę kompozycyjną zbioru, a także zauważyła jej subtelne odcienie. O rzetelnym podejściu recenzentki do omawianego tomiku świadczy również ocena warsztatu Gamskiej-Łempickiej, dotyczy ona zarówno sposobu wykorzystania środków poetyckich, jak i wprowadzenia bogatej symboliki. Ponadto autorka zwróciła uwagę na obecne w zbiorze nawiązania i aluzje literackie, a tym samym osadziła twórczość poetki w szerszym kontekście intertekstualnym.

 

Wyróżnienia otrzymali:

  • Dominik Holbój
  • Jowita Jobko
  • Martyna Olszańska
  • Anna Rasiej
  • Helena Warda

 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim Uczestnikom konkursu oraz ich Opiekunom.

Fot. Adam Podulka

 

 

Na skróty