Academica

W Przemyskiej Bibliotece Publicznej im. Ignacego Krasickiego można skorzystać z publikacji dostępnych w systemie Academica – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych.

Academica pozwala na dostęp do ponad 3 milionów pełnotekstowych publikacji ze zbiorów Biblioteki Narodowej: monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Stale rozbudowywane zasoby Academiki obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy, w tym także najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne numery fachowych czasopism specjalistycznych, jak również teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne, które są przedmiotem badań naukowców. Tak ogromna baza wiedzy stanie się z pewnością ważnym narzędziem w nauce, pracy badawczej oraz dydaktycznej.

 WEJŚCIE do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA

Tematyka zgromadzonych w bazie wydawnictw jest różnorodna. Użytkownicy mogą skorzystać z publikacji poświęconych historii, zarządzaniu, psychologii, naukom technicznym, ekonomii, prawu, medycynie, literaturze i wielu innym dziedzinom.

Academica rejestruje publikacje w różnych językach: polskim, angielskim, jidysz, niemieckim, francuskim, rosyjskim, łacińskim, ukraińskim, włoskim, czeskim, litewskim, słowackim, hiszpańskim i wielu innych.

Ogólne zasady korzystania z systemu Academica w Przemyskiej Bibliotece Publicznej im. Ignacego Krasickiego

  • Dostęp do systemu Academica możliwy jest wyłącznie na wydzielonym terminalu w Czytelni Głównej Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 8.
  • Z systemu Academica mogą korzystać użytkownicy zarejestrowani w tym systemie – bezpłatnej rejestracji czytelników dokonują bibliotekarze w Czytelni Głównej.
  • Rejestracja użytkownika w systemie Academica wiąże się ze złożeniem w Czytelni Głównej podpisanego oświadczenia, którego wzór znajduje się w załączeniu.
  • Po złożeniu oświadczenia i zarejestrowaniu użytkownika w systemie czytelnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do systemu.
    Za ich pomocą może logować się do systemu Academica na wydzielonym terminalu w Czytelni Głównej, a także dokonywać na domowym komputerze rezerwacji wybranych publikacji w systemie (rezerwacja to zgłoszenie przez użytkownika chęci otrzymania dostępu do konkretnych publikacji, w wybrane godziny, we wskazane dni na terminalu bibliotecznym).
  • Publikacja naukowa chroniona prawem autorskim może być udostępniona użytkownikowi, jeżeli nie jest w tym czasie udostępniona lub zarezerwowana przez innego czytelnika. W momencie zakończenia korzystania z publikacji naukowej na terminalu staje się ona dostępna dla pozostałych użytkowników.
  • Rezerwacji publikacji możne dokonywać czytelnik lub bibliotekarz poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie academica.edu.pl na wybrane terminy, na najbliższe 14 dni. Zarezerwować można maksymalnie dziesięć publikacji na trzy dowolnie wybrane dni, w godzinach pracy biblioteki. Jednocześnie można korzystać z pięciu publikacji.
  • Na terminalu, na którym udostępniane są publikacje naukowe, nie ma możliwości pobierania i drukowania przeglądanych materiałów.

Szczegółowe zasady korzystania z systemu dostępne są w Regulaminie użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA (do pobrania).

Uwaga: Przeglądanie katalogu publikacji dostępnych w systemie Academica, wyświetlanie opisów bibliograficznych dokumentów, sprawdzanie dostępności materiałów oraz czytanie tekstów publikacji, które nie podlegają już ochronie prawnej, dostępne jest na dowolnym komputerze podłączonym do Internetu, bez konieczności rejestracji, pod adresem academica.edu.pl

Składanie rezerwacji (po wcześniejszej rejestracji w systemie Academica w Czytelni Przemyskiej Biblioteki Publicznej) wymaga zalogowania na portalu academica.edu.pl

Logowanie odbywa się za pomocą przydzielonego czytelnikowi loginu oraz hasła. Przed logowaniem na stronie portalu należy wybrać z listy bibliotek – Przemyską Bibliotekę Publiczną.

Terminal systemu Academica dostępny jest w Czytelni Głównej Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 8
Kontakt: 16 678 35 82, e-mail: 

Na skróty