Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zabawie czytelniczej „Zimowe literackie bingo”

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego ogłasza zabawę czytelniczą „Zimowe literackie bingo”, która potrwa od 29 stycznia do 10 lutego 2024 r.

Zasady udziału

  • W zabawie mogą wziąć udział rodziny z dziećmi do lat 6 oraz dzieci i młodzież w wieku 7–16 lat, którzy są czytelnikami Przemyskiej Biblioteki Publicznej.

  • Warunkiem uczestnictwa w zabawie czytelniczej jest wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie jej w Dziale dla Dzieci i Młodzieży Przemyskiej Biblioteki Publicznej oraz pobranie karty zabawy „Zimowe literackie bingo” (dostępne od 25 stycznia br.)

  • Celem zabawy jest przeczytanie jak największej liczby książek i wypełnienie wszystkich pól planszy według zadanych w karcie tematów, minimalna liczba przeczytanych książek to (uwaga!) cztery tytuły.

  • Uczestnicy zabawy czytają cztery tytuły książek kolejno: pionowo, poziomo lub na skos. Następnie wpisują autora i tytuł przeczytanej książki w wybrane pole. Jeden tytuł książki może być użyty tylko raz, nawet jeżeli odpowiada kilku polom. Wpisany tytuł potwierdzają pieczątką przy oddaniu książki (w Dziale dla Dzieci i Młodzieży oraz w filiach PBP).

  • Jeżeli wszystkie pola na planszy zostaną zapełnione, można pobrać planszę dodatkową.

  • Dla uczestników, którzy przeczytają najwięcej książek i wypełnią pola w karcie zabawy „Zimowe literackie bingo”, zostaną ufundowane nagrody rzeczowe.

  • Podsumowanie zabawy czytelniczej przewidziano w lutym 2024 r.

  • Kontakt w sprawie konkursu: Dział dla Dzieci i Młodzieży, tel. 16 678 35 82, 16 678 62 87, e-mail: .

Zimowe literackie bingo

PDFBingo 2024.pdf (989,61KB)

DOCXLiterackie bingo 2024- karta zgłoszenia.docx (30,64KB)

Data publikacji: 13-01-2024 10:53

Na skróty