Zapraszamy młodzież do udziału w VI Konkursie Recytatorskim „Horyzont słowa. Czesław Miłosz”

Rok 2024, decyzją Senatu RP, został ustanowiony Rokiem Czesława Miłosza – poety, prozaika, eseisty, historyka literatury, tłumacza, laureata literackiej Nagrody Nobla za rok 1980. W bieżącym roku przypada również 20 rocznica śmierci Poety.
Przemyska Biblioteka Publiczna, włączając się w obchody Jego Roku, ogłasza VI Konkurs Recytatorski „Horyzont słowa. Czesław Miłosz” i zaprasza do udziału młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Cele konkursu:

 • Przypomnienie postaci i popularyzacja twórczości Czesława Miłosza.
 • Pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka polskiego.
 • Upowszechnianie kultury żywego słowa i kształcenie nawyku pięknego mówienia.
 • Tworzenie przestrzeni do prezentacji umiejętności recytatorskich młodzieży.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego.
 • Zostanie przeprowadzony w kategoriach wiekowych: uczniowie klas 7–8 szkół podstawowych, młodzież szkół średnich.
 • Placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie trzech uczestników wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach.
 • Uczestnicy prezentują dwa wybrane utwory (lub fragmenty utworów) Czesława Miłosza.
 • Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
 • Do oceny konkursu zostanie powołana komisja artystyczna, która będzie oceniać: dobór repertuaru zgodny z założeniami konkursu, dykcję i opanowanie tekstu, interpretację tekstu, ogólne wrażenie artystyczne.

Terminy:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia do Czytelni Głównej PBP (budynek A, parter) lub przesłanie na adres: Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Horyzont słowa. Czesław Miłosz” w terminie do 18 maja 2024 r.
 • Konkurs odbędzie się 27 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Przemyskiej Bibliotece Publicznej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

Nagrody:

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora, a wszyscy uczestnicy dyplomy za udział.

Informacje:

 • Wszelkich informacji organizacyjnych udzielają pracownicy Działu Informacyjno-Bibliograficznego PBP, tel. 16 678 35 82, e-mail:

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej PBP: https://biblioteka.przemysl.eu

Data publikacji: 30-01-2024 11:07

Na skróty