Zarząd Oddziału

Katarzyna Bednarz-Soja – przewodnicząca
Przemyska Biblioteka Publiczna
ul. Grodzka 8, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 35 82
e-mail:
 
Maciej Waltoś – wiceprzewodniczący
Przemyska Biblioteka Publiczna
ul. Grodzka 8, 37-700 Przemyśl
tel. 16 675 16 75
e-mail:
 
Alicja Kunert – skarbnik
Przemyska Biblioteka Publiczna
ul. Grodzka 8, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 35 82
e-mail:  
 
Agata Pilawa – sekretarz
Przemyska Biblioteka Publiczna
ul. Grodzka 8, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 36 52
e-mail:
 
Renata Filip – członek zarządu
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. J. Piłsudskiego 8, 37-200 Przeworsk
tel. 16 648 76 92
 
Małgorzata Hojdak – członek zarządu
Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie
ul. T. Kościuszki 18, 37-600 Lubaczów
tel. 16 632 93 50
e-mail:
 
Elżbieta Tkacz – członek zarządu
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. ks. J. Makary, 37-500 Jarosław
tel. 16 621 55 77
e-mail: dyrektor@mbp.jaroslaw.pl
 
Barbara Reń – członek zarządu
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. ks. J. Makary, 37-500 Jarosław
tel. 16 621 55 77

Na skróty