Zapraszamy do udziału w VI Konkursie Recytatorskim dla Dzieci im. Urszuli Kozłowskiej „Tęczowe rymy”

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Przemyślu zapraszają uczniów klas 1–3 szkół podstawowych w Przemyślu i powiecie przemyskim do udziału w VI Konkursie Recytatorskim dla Dzieci im. Urszuli Kozłowskiej „Tęczowe rymy”.

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorzy:

 • Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego,
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Przemyślu.

Cele konkursu:

 • popularyzowanie polskiej literatury dla dzieci,
 • rozwijanie dziecięcych zainteresowań czytelniczych,
 • upowszechnianie kultury żywego słowa i kształcenie nawyku pięknego mówienia.

Założenia i przebieg konkursu:

 • konkurs adresowany jest do uczniów klas 1–3 szkół podstawowych miasta i powiatu przemyskiego,
 • placówka biorąca udział w konkursie może zgłosić maksymalnie 4 uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych,
 • każdy uczestnik konkursu prezentuje dwa wiersze: jeden autorstwa Urszuli Kozłowskiej, drugi innego polskiego autora,
 • czas prezentacji nie powinien przekroczyć 3 minut,
 • do oceny konkursu powołana zostanie komisja,
 • laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Przemyską Bibliotekę Publiczną,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.

 Termin konkursu:

 • konkurs odbędzie się 14 maja 2024 r. (wtorek), w Przemyskiej Bibliotece Publicznej, ul. Grodzka 8, a godzina rozpoczęcia konkursu zostanie ustalona po wpłynięciu wszystkich zgłoszeń,
 • podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w tym samym dniu,
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do Działu dla Dzieci i Młodzieży lub przesłanie na adres: Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „tęczowe rymy”– do 6 maja 2024 r.

Kontakt w sprawie konkursu: Dział dla Dzieci i Młodzieży, tel. 16 678 35 82, 16 678 62 87, e-mail:

Tęczowe rymy2024.jpeg

PDFTęczowe rymy2024.pdf (5,12MB)

DOCXKarta zgłoszenia_Tęczowe rymy.docx (23,84KB)

PDFKarta zgłoszenia_Tęczowe rymy.pdf (373,41KB)

DOCXRegulamin konkursu_Tęczowe rymy.docx (128,34KB)

PDFRegulamin konkursu_Tęczowe rymy.pdf (226,53KB)

 

Data publikacji: 16-04-2024 11:34

Na skróty