Zapraszamy młodzież do udziału w VI Konkursie Recytatorskim „Horyzont słowa. Czesław Miłosz” (27.05.2024)

Rok 2024, decyzją Senatu RP, został ustanowiony Rokiem Czesława Miłosza – poety, prozaika, eseisty, historyka literatury, tłumacza, laureata literackiej Nagrody Nobla za rok 1980. W bieżącym roku przypada również 20 rocznica śmierci Poety. Przemyska Biblioteka Publiczna, włączając się w obchody Jego Roku, ogłasza VI Konkurs Recytatorski „Horyzont słowa. Czesław Miłosz” i zaprasza do udziału młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Cele konkursu:

 • Przypomnienie postaci i popularyzacja twórczości Czesława Miłosza.
 • Pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka polskiego.
 • Upowszechnianie kultury żywego słowa i kształcenie nawyku pięknego mówienia.
 • Tworzenie przestrzeni do prezentacji umiejętności recytatorskich młodzieży.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego.
 • Zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas 7–8 szkół podstawowych, młodzież szkół średnich.
 • Placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie trzech uczestników wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach.
 • Uczestnicy prezentują dwa wybrane utwory (lub fragmenty utworów) Czesława Miłosza.
 • Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
 • Do oceny konkursu zostanie powołana komisja artystyczna, która będzie oceniać: dobór repertuaru zgodny z założeniami konkursu, dykcję i opanowanie tekstu, interpretację tekstu, ogólne wrażenie artystyczne.

Terminy:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia do Czytelni Głównej PBP (budynek A, parter) lub przesłanie na adres: Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Horyzont słowa. Czesław Miłosz” w terminie do 18 maja 2024 r.
 • Konkurs odbędzie się 27 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Przemyskiej Bibliotece Publicznej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

Nagrody:

 • W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłonionych trzech laureatów.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora, a wszyscy uczestnicy dyplomy za udział.

Informacje:

 • Wszelkich informacji organizacyjnych udzielają pracownicy Działu Informacyjno-Bibliograficznego PBP, tel. 16 678 35 82,
  e-mail:
 • Konkurs został umieszczony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w bieżącym roku.

VI Konkurs Horyzont słowa.jpeg

PDFVI Konkurs Horyzont słowa.pdf (725,91KB)

DOCXRegulamin VI Konkursu Horyzont slowa.docx (351,59KB)

PDFRegulamin VI Konkursu Horyzont slowa.pdf (333,43KB)

DOCXKarta zgłoszenia Konkursu Horyzont slowa.docx (23,91KB)

PDFKarta zgłoszenia Konkursu Horyzont slowa.pdf (376,11KB)

 

Data publikacji: 20-04-2024 10:43

Na skróty