Promocja wydawnicza „Rocznika Przemyskiego. Literatura i Język” 2023, t. 59, z. 2

W czwartek 16 maja 2024 r. odbyła się prezentacja najnowszego tomu Rocznika Przemyskiego. Literatura i Język”, którego wydawcą jest Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu, wspierane przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Przemyską Bibliotekę Publiczną im. Ignacego Krasickiego współwydawców periodyku. Wydarzenie miało miejsce w budynku głównym PBP przy ul. Grodzkiej 8.

 

Otwarcia dokonał dyrektor dr Maciej Waltoś, który przywitał uczestników oraz przypomniał, że współpraca PBP z TPN sięga swoimi początkami lat powojennych, kiedy w Przemyślu formowały się struktury Miejskiej Biblioteki Publicznej. Od 1967 r. w jej siedzibie przez ponad trzy dekady funkcjonowała Biblioteka TPN. Ponadto nawiązał do współczesnych wspólnych projektów: prelekcji historycznych, prezentacji multimedialnych, sesji naukowych.   

 

Prowadzenie spotkania przejęła dr Żaneta Niedbała, która m.in. podkreśliła, że wśród jego organizatorów obok TPN i PBP znalazły się również: Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie oraz Fundacja Dziedzictwo im. Chone Shmeruka. Następnie prezes TPN Waldemar Wiglusz wspomniał, że zeszyt Literatura i Język” rozpoczął swój cykl wydawniczy w 1994 r.; wówczas upowszechnił się podział „Rocznika” na tematyczne zeszyty. Moderatorka spotkania oddała głos prezes fundacji Krystynie Annie Shmeruk, która w swoim wystąpieniu przypomniała o rozlicznych imprezach (spotkaniach, spektaklach teatralnych, przeglądach filmowych, koncertach, wystawach malarstwa, rzeźby i fotografii) realizowanych w latach 20032017, w ramach Wielokulturowego Festiwalu „Galicja”, który swoim zasięgiem obejmował Podkarpacie, a duża część przywołanych imprez odbywała się w Przemyślu.

 

Minutą ciszy uczczono pamięć niedawno zmarłego (18 kwietnia br.) ks. Stanisława Bartmińskiego wieloletniego proboszcza parafii w Krasiczynie. Jego tekst został opublikowany na łamach tej edycji „Rocznika”: zawiera skrupulatny zestaw informacji o wspomnianym festiwalu, w tym obejmuje kalendarium najważniejszych imprez i relacje osób zaangażowanych w jego organizację. Osobistą refleksją na temat dokonań życiowych śp. księdza Bartmińskiego podzieliła się Grażyna Niezgoda, fotografka, krytyczka sztuki, autorka wystaw.

 

Zwieńczeniem spotkania było wystąpienie dr. hab. Rafała Szczerbakiewicza, prof. UMCS z Katedry Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej pt. „Wielkie państwa upadają. Czy istnieje „wielokulturowa” galicyjska tożsamość Jana Parandowskiego”. W swojej refleksji historycznoliterackiej prelegent odniósł się do twórczości autora „Nieba w płomieniach”, zrelacjonował jego młodzieńcze podróże do Grecji, Francji i Włoch, przytoczył młodzieńcze opinie na temat Lwowa, zastanowił się na pojmowaniem galicyjskości w twórczości literackiej pisarza.

 

Wśród przybyłych gości znaleźli się autorzy tekstów opublikowanych na łamach „Rocznika”, a także osoby współpracujące niegdyś przy organizacji Wielokulturowego Festiwalu „Galicja”, m.in. Zbigniew Chrzanowski, dyrektor artystyczny i reżyser Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie.

 

Tekst: Maciej Waltoś

 

Data publikacji: 18-05-2024 10:39

Na skróty