Zapraszamy do udziału w VII Konkursie Plastycznym „Czarodzieje dziecięcej wyobraźni – polscy autorzy o zwierzętach”

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego zaprasza uczniów klas I-VIII szkół podstawowych Przemyśla i powiatu przemyskiego do udziału w VII Konkursie Plastycznym „Czarodzieje dziecięcej wyobraźni – polscy autorzy o zwierzętach”.

Regulamin

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz promowanie współczesnej literatury polskiej dla dzieci,
 • krzewienie zdrowia emocjonalnego dzieci i młodzieży,
 • pobudzanie wyobraźni i fantazji młodego czytelnika,
 • uwrażliwienie dzieci na los zwierząt i zwrócenie uwagi na ochronę zagrożonych gatunków,
 • prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci.

Założenia i przebieg konkursu:

 • konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych miasta i powiatu przemyskiego,
 • prace na konkurs zgłaszają placówki (maksymalnie 10 prac),
 • każdy uczestnik wykonuje samodzielnie jedną pracę plastyczną (płaską), format maksymalny: A-3,
 • inspiracją dla prac plastycznych są bohaterowie i historie literackie o zwierzętach z książek polskich autorów,
 • organizator nie stawia żadnych ograniczeń w interpretacji tematu, dopuszcza się również swobodę środków użytych do jego realizacji,
 • oceniany będzie pomysł i własna interpretacja tekstu, do którego uczestnik stworzy ilustrację, a nie plastyczne, dokładne odwzorowanie ilustracji z wybranej książki,
 • na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zawierającą: imię, nazwisko i wiek autora, tytuł utworu, do którego wykonano ilustrację, adres placówki, telefon,
 • dla autorów najciekawszych prac ufundowano nagrody.

Termin konkursu:

 • prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć do 11 czerwca 2024 r. do Przemyskiej Biblioteki Publicznej, ul. Grodzka 8 (Dział dla Dzieci i Młodzieży).
 • wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej biblioteki do 19 czerwca br.
 • kontakt w sprawie konkursu: Dział dla Dzieci i Młodzieży, tel. 16 678 62 87, 16 678 35 82, e-mail: .

Czarodzieje dziecięcej wyobrażni 2024.jpeg

PDFCzarodzieje dziecięcej wyobraźni 2024.pdf (12,76MB)

DOCXKarta zgłoszenia.docx (23,53KB)

DOCXRegulamin konkursu.docx (456,90KB)

PDFRegulamin konkursu.pdf (314,54KB)

Data publikacji: 23-05-2024 12:47

Na skróty