Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w zabawie czytelniczej „Wakacyjne literackie BINGO”

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego ogłasza zabawę czytelniczą „Wakacyjne literackie BINGO”, która potrwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 r.

Zasady udziału

  • W zabawie mogą wziąć udział rodziny z dziećmi do lat 6 oraz dzieci i młodzież w wieku 7–16 lat, którzy są czytelnikami Przemyskiej Biblioteki Publicznej.

  • Warunkiem uczestnictwa w zabawie czytelniczej jest wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie jej w Dziale dla Dzieci i Młodzieży Przemyskiej Biblioteki Publicznej oraz pobranie karty „Wakacyjnego literackiego BINGO”.

  • Celem zabawy jest przeczytanie jak największej liczby książek i wypełnienie wszystkich pól planszy według zadanych w karcie tematów, minimalna liczba przeczytanych książek to cztery tytuły.

  • Uczestnicy zabawy czytają cztery tytuły książek kolejno: pionowo, poziomo lub na skos. Następnie wpisują autora i tytuł przeczytanej książki w wybrane pole. Jeden tytuł książki może być użyty tylko raz, nawet jeżeli odpowiada kilku polom. Wpisany tytuł potwierdzają pieczątką przy oddaniu książki (w Dziale dla Dzieci i Młodzieży oraz w filiach PBP).

  • Jeżeli wszystkie pola na planszy zostaną zapełnione, można pobrać dodatkową planszę BINGO.

  • Dla uczestników, którzy przeczytają najwięcej książek i wypełnią pola w karcie „Wakacyjnego literackiego BINGO”, zostaną ufundowane nagrody rzeczowe.

  • Podsumowanie zabawy czytelniczej przewidziano podczas kolejnej edycji Festiwalu Książki „Między pokoleniami”.

  • Kontakt w sprawie konkursu: Dział dla Dzieci i Młodzieży, tel. 16 678 35 82, 16 678 62 87, e-mail:

 

Bingo wakacje 2024.jpeg

PDFBingo wakacje 2024.pdf (1,32MB)

DOCXLiterackie bingo_karta zgłoszenia.docx (28,50KB)

JPEGKarta dla czytelników do lat 6_Literackie bingo.jpeg (125,83KB)

JPEGKarta dla czytelników 7-16 lat_Literackie bingo.jpeg (122,52KB)

Data publikacji: 26-06-2024 10:39

Na skróty