Biblioteka główna

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego
ul. Grodzka 8
37-700 Przemyśl

tel. 16 675 16 75 lub 16 678 39 60
fax 16 675 16 75, w. 555
e-mail: 

DYREKTOR
dr Maciej Waltoś
tel. 16 675 16 75, w. 546
e-mail: 

SEKRETARIAT
tel. 16 678 39 60, w. 546
e-mail: 

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW – WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA
Kierownik: mgr Agata Pilawa
tel. 16 678 36 52 lub 16 675 16 75, w. 502
e-mail: wypdor@biblioteka.przemysl.pl

CZYTELNIA NOWOŚCI WYDAWNICZYCH
tel. 16 675 16 75, w. 507

DZIAŁ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY
Kierownik: mgr Katarzyna Bednarz-Soja
16 678 35 82 lub 16 675 16 75, w. 501

CZYTELNIA GŁÓWNA
16 678 35 82 lub 16 675 16 75, w. 500
e-mail: 

MEDIATEKA
16 675 16 75, w. 505
e-mail: 

DZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Kierownik: mgr Katarzyna Bednarz-Soja
tel. 16 678 62 87, 16 675 16 75, w. 520
e-mail: 

DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW
Kierownik: Wiesława Radzanowska
tel. 16 675 16 75, w. 531

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Główna księgowa: Jadwiga Zybińska
tel. 16 675 16 75, w. 547
e-mail:  

DZIAŁ ADMINISTRACJI
Kierownik: mgr Małgorzata Mazur
tel. 16 678 39 60 lub 16 675 16 75, w. 550

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KADR
Anna Mazur 
tel. 16 675 16 75, w. 548
e-mail: 

PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA 
przy Przemyskiej Bibliotece Publicznej
tel. 16 675 16 75, w. 500
e-mail: 

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH, ZARZĄD ODDZIAŁU
tel. 16 675 16 75, w. 501
e-mail: 

Na skróty