Przemyska Biblioteka Cyfrowa

PBC.png

Przemyska Biblioteka Cyfrowa została założona w 2017 r. przez Przemyską Bibliotekę Publiczną, dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura Cyfrowa 2016. Jest to baza cennych zasobów Przemyskiej Biblioteki Publicznej, obejmująca 16 000 skanów książek, czasopism, zbiorów specjalnych (listów, plakatów, folderów, zaproszeń, fotografii, pocztówek, informatorów). Wśród najcenniejszych znajdą Państwo m.in.: kolekcję listów rodziny Krasickich z XIX w., wydawnictwa przemyskie z XIX w., pocztówki regionalne
z XIX i początku XX w. oraz archiwalne numery „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego” – czasopisma kulturalno-literackiego wydawanego przez bibliotekę od 2006 r. W ramach współpracy z Przemyskim Centrum Kultury i Nauki „Zamek” została przygotowana i udostępniona cyfrowa edycja miesięcznika „Nasz Przemyśl”.

Chcemy podkreślić, że realizacja projektu stanowi początek planowanej wielkiej bazy dokumentów cyfrowych tworzących dziedzictwo kulturowe Przemyśla i regionu, dlatego zapraszamy wszystkie osoby i instytucje zainteresowane współpracą w zakresie ochrony, utrwalenia i zwiększenia dostępu do tego dziedzictwa. Jeśli posiadają Państwo w swoich domowych archiwach tego typu dokumenty i chcieliby uchronić je przed zniszczeniem i zapomnieniem – prosimy o przyniesienie ich do Przemyskiej Biblioteki Publicznej. Utworzymy ich kopie cyfrowe, które włączymy do zbiorów Przemyskiej Biblioteki Cyfrowej. Czekamy na plakaty, zaproszenia, ulotki, wlepki, reklamy lokalnych producentów i przedsiębiorców. Mogą to być rodzinne pamiętniki, dzienniki, zeszyty naszych mam i babć z przepisami kulinarnymi, fotografie, listy bądź rękopisy osób związanych
z naszym miastem. Jednym słowem – wszystko, co przez kolejne dziesięciolecia tworzyło obraz Przemyśla i regionu, jego kulturę i życie codzienne.

Szanowni Państwo, stwórzmy wspólnie zasoby Przemyskiej Biblioteki Cyfrowej!

http://pbc.przemysl.pl/dlibra

 

Na skróty