Filie PBP

Sieć biblioteczną na terenie miasta tworzy, oprócz biblioteki głównej, siedem filii oraz specjalistyczny punkt biblioteczny zlokalizowany w Zakładzie Karnym w Przemyślu.
Filie biblioteczne dysponują zbiorami, w których zdecydowanie przeważa literatura piękna dla dzieci i dorosłych, ale posiadają także pozycje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy. Ponadto w Filii nr 4 znajdują się wydawnictwa z zakresu literatury pięknej i popularnonaukowej w języku angielskim.
Filie obsługują czytelników w poszczególnych dzielnicach miasta poprzez wypożyczanie książek do domu i udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelniach lub kącikach czytelnianych. Zajmują się również prowadzeniem podstawowych form działalności kulturalno-oświatowej.

Filia nr 1                                                                          
ul. Kosynierów 1 
mgr Magdalena Choma
tel. 16 670 98 87

Filia nr 2
ul. K. Opalińskiego 9 
mgr Magdalena Kruk
tel. 16 679 03 80

Filia nr 4
ul. S. Konarskiego 5
Halina Hirny
tel. 16 678 54 95

Filia nr 5
ul. Ofiar Katynia 4
mgr Edyta Kilon
tel. 16 675 90 29

Filia nr 6
ul. J. Słowackiego 94
Izabela Chrobak
tel. 16 677 64 06

Filia nr 7
ul. H. Wieniawskiego 28
mgr Sylwia Matwiej
tel. 16 679 05 09

Filia nr 8
ul. bp. J. Glazera 9
Anna Sokołowska
tel. 16 670 85 84

Na skróty