Dział Informacyjno-Bibliograficzny

kier. mgr Katarzyna Bednarz-Soja

tel. 16 678 35 82 lub 16 675 16 75, w. 500

Działalność informacyjną prowadzą odpowiednio do swoich możliwości wszystkie agendy Biblioteki, jednak komórką wyspecjalizowaną i koordynującą w tym zakresie jest Dział Informacyjno-Bibliograficzny.
Zakres usług informacyjnych Działu obejmuje:

- informacje o własnym zasobie bibliotecznym
- informacje rzeczowe na określony temat
- informacje bibliograficzne
- informacje o tematyce regionalnej

Informacje udzielane są w oparciu o warsztat bibliograficzny, na który składają się:

- zbiory biblioteczne
- katalogi książek i czasopism, kartoteki
- zasoby bibliotek cyfrowych i repozytorów
- program informacji prawnej "LEX"

Za pośrednictwem Działu Informacyjno-Bibliograficznego, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, można sprowadzić książki i czasopisma z innych bibliotek na terenie Polski.

Dział Informacyjno-Bibliograficzny zajmuje się działalnością kulturalno-edukacyjną, organizuje konkursy, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, prowadzi Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych.

 

Na skróty