Zapraszamy dzieci do udziału w V Konkursie Plastyczno-Literackim „Pocztówka do Świętego Mikołaja"

P_Mikołajki1.jpeg


Przemyska Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Przemyślu zapraszają dzieci z klas 1-8 do udziału w V Konkursie Plastyczno-Literackim „Pocztówka do Świętego Mikołaja”.
Termin dostarczenia prac: 6 grudnia br.  

Celem konkursu jest wyrażenie emocji związanych z oczekiwaniem na Świętego Mikołaja, przybliżanie i kultywowanie bożonarodzeniowych tradycji, jak również pobudzanie kreatywności i wyobraźni młodego czytelnika oraz prezentacja twórczości plastycznej dzieci.

 Założenia i przebieg konkursu:

 • Konkurs jest adresowany do dzieci z klas 1-8 szkół podstawowych Przemyśla i powiatu przemyskiego.
 • Każdy uczestnik przygotowuje samodzielnie pracę plastyczną (płaską), format: A5, papier (blok techniczny).
  Uwaga! Prace składane w formie kartek z naklejanymi trójwymiarowymi elementami nie będą podlegały ocenie.
 • Jedna placówka może przesyłać maksymalnie 12 prac.
 • Na odwrocie pocztówki należy umieścić autorski tekst (życzenia, pozdrowienia) adresowany do św. Mikołaja, który trzeba podpisać imieniem autora (pozostałe dane: imię, nazwisko, wiek, szkołę podajemy w karcie zgłoszenia).
 • Inspiracją dla pracy plastycznej są tradycje związane z postacią 
  św. Mikołaja i Bożym Narodzeniem.
 • Oceniana będą: estetyka pracy, samodzielność wykonania, pomysł, graficzne i literackie nawiązanie do tradycji bożonarodzeniowych  oraz wyraz artystyczny.
 • Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody.

 Termin konkursu:

 • Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 6 grudnia 2023 r. do Działu dla Dzieci i Młodzieży Przemyskiej Biblioteki Publicznej (ul. Grodzka 8).
  Prace dostarczone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.
 • Wyniki konkursu zostaną przesłane do uczestników i podane na stronie internetowej www.biblioteka.przemysl.pl do 13 grudnia.

Kontakt: 
Dział dla Dzieci i Młodzieży, tel. 16 678 35 82, 678 62 87, 
e-mail: 

 

Pliki do pobrania

Na skróty